dimarts, 25 de febrer de 2014

COMPLIM LA LLEI I PER AIXÒ SOM DEMÒCRATES, O SOM DEMÒCRATES I PER AIXÒ COMPLIM LA LLEI?
Acatar la llei o no acatar-la qualsevol ho pot fer, no cal que sigui demòcrata ni antidemòcrata; tota comunitat humana, tingui el règim polític que tingui, també les tiranies, tenen un marc jurídic, quelcom imprescindible per a poder-se governar i administrar, es compti amb el poble, es faci pel poble o se’n prescindeixi del tot, fins i tot com excusa per a disfressar el règim de democràcia. No som demòcrates perquè complim la llei ni complim la llei perquè som demòcrates, no hi ha relació sine qua non entre l’una i l’altra.